Záleží nám na životním prostředí

Hliníkové oplocení LFEN není jen o dokonalém zpracování a bezkonkurenční pozornosti věnované detailům, ale také o nejkvalitnějších materiálech používaných při výrobě a patentovaných profilech a řešeních. Díky vlastnímu systému hliníkových profilů je výrobní proces velmi efektivní a šetrný k životnímu prostředí. Všechny operace se provádějí pomocí nejmodernější technologie zpracování - CNC obráběcích center.

Dbamy o środowisko

Inovace

Všechny operace se provádějí pomocí nejmodernější technologie obrábění - CNC obráběcích center. Zakládáme si na vlastním know-how, které jsme získali během 30 let výroby hliníkových výrobků. Ploty vyrábíme podle rozměrů zadaných zákazníky, ale také podle vlastních konstrukčních vzorů. Ve své práci uplatňujeme inovace, což potvrzuje několik patentů a ochranných osvědčení udělených polským patentovým úřadem.Udržitelný
Vývoj

Chceme řídit náš podnik tak, aby mohl dlouhodobě růst a reagovat na různé potřeby. Naším posláním je zjednodušovat život našich zákazníků každý den . Toho dosahujeme podporou udržitelného životního stylu, pozitivního sociálního a environmentálního dopadu a odpovědných obchodních postupů. Přijali jsme a prosazujeme strategii, která definuje naše ambice třemi písmeny : ESG.
E-environmentalStanovili jsme si cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Patří mezi ně snižování emisí skleníkových plynů a hledání oběhových modelů provozu.

  • Zavázali jsme se snížit emise skleníkových plynů
    v období do roku 2026 o 25% ve srovnání s rokem 2020.
  • Sázíme na tzv. cirkulaci. Po roce 2025 chceme dosáhnout papírové neutrality, tzn. že budeme obnovovat a znovu používat 100% papíru uvedeného na trh.
  • Klademe důraz na nákup surovin od našich dodavatelů, u nichž se zvyšuje podíl šrotu ve výrobcích lisovaných z nízkoemisních ingotů.
  • Při výrobě obalů používáme pouze dřevo vytěžené z odpovědně obhospodařovaných lesů, což potvrzuje mezinárodní certifikace FSC (Forest Stewardship Council).

Obnovitelné zdroje energie, jejichž využívání neznamená dlouhodobý nedostatek, jsou naším koníčkem. Realizujeme je prostřednictvím fotovoltaického zařízení, které napájí naši výrobu. Jsme energeticky neutrální.

S-sociální odpovědnost


  • Zavázali jsme se podporovat řešení, která podporují zdravý a udržitelný životní styl (např. podporou investic do zelené energie).
  • Bojujeme proti plýtvání energií (zejména ve vlastním provozu).
  • Zavedení služeb, které zákazníkům usnadní udržitelný životní styl, např. možnost dobíjet baterie jejich elektrických nebo hybridních vozidel přímo v našich prostorách.

V oblasti zaměstnanců klademe důraz na rozmanitost a organizační kulturu, včetně úrovně spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců.

Správa a řízení společnosti G


Zlepšujeme agilitu naší organizace na základě osvědčených postupů řízení, transparentnosti a výkaznictví podle nejlepších mezinárodních standardů.

Naší nejcennější hodnotou je důvěra. Moderní firma musí být ve své komunikaci důvěryhodná a transparentní. Používáme různé nástroje a formy komunikace a využíváme průběžný přístup k relevantním informacím, včetně nefinančních.

Takto lze shrnout naše chápání významu ESG v moderním řízení podniku. Bez důvěry nelze vytvářet finanční a nefinanční hodnoty a bez vytvořené hodnoty - úspěch. Vytvářejte ji s námi.