Dbamy o środowisko

Ogrodzenia Aluminiowe A LFEN to nie tylko perfekcyjne wykonanie oraz niespotykana dbałość o szczegóły, to również najwyższa jakość materiałów użytych do produkcji oraz autorskie profile i rozwiązania. Dzięki własnemu systemowi profili aluminiowych proces produkcji jest bardzo wydajny i przyjazny środowisku. Wszystkie operacje wykonywane są z użyciem najnowszych technologii obróbki - centra obróbcze CNC.

Dbamy o środowisko

Innowacyjność

Wszystkie operacje wykonywane są z użyciem najnowszych technologii obróbki – centra obróbcze CNC . Bazujemy na własnym know-how które nabyliśmy podczas 30 lat produkcji wyrobów z aluminium. Produkujemy ogrodzenia na wymiar podany przez klientów, ale według własnych wzorów projektowych. W naszej pracy stosujemy innowacyjność, czego potwierdzeniem jest kilkanaście patentów i świadectw ochronnych udzielonych przez Urząd Patentowy RP.Zrównoważony
Rozwój

Chcemy tak prowadzić swój biznes, żeby mógł rozwijać się w długim terminie odpowiadając na różne potrzeby. Naszą misją jest codzienne upraszczanie życia naszym klientom . Robimy to poprzez promocję zrównoważonego stylu życia, pozytywne oddziaływanie na otoczenie społeczne i środowisko naturalne oraz odpowiedzialne praktyki biznesowe. Przyjęliśmy i realizujemy strategię, która definiuje nasze ambicje uwzględniające trzy litery : ESG
E–environmentalOkreśliliśmy cele w obszarze ochrony środowiska. To min. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poszukiwanie cyrkularnych modeli działania

  • Zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
    w okresie do 2026 roku o 25% względem roku 2020
  • Stawiamy na tzw. cyrkularność. Chcemy osiągnąć neutralność w obszarze papieru po 2025 roku, czyli odzyskamy i ponownie wykorzystamy 100% papieru wprowadzonego na rynek.
  • Kładziemy nacisk na zakup surowców u naszych dostawców, u których występuje wzrost udziału złomu w wyrobach wyciskanych z nisko emisyjnych wlewków.
  • W naszych opakowaniach wykorzystujemy tylko drewno pozyskane w ramach odpowiedzialnej gospodarki leśnej, co potwierdza międzynarodowy certyfikat FSC (Forest Stewardship Council).

Odnawialne źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałymi deficytem są naszym hobby. Realizujemy je dzięki instalacji fotowoltaicznej która zasila naszą produkcję. Jesteśmy neutralni energetycznie.

S–social responsibility


  • Podjęliśmy zobowiązanie promocji rozwiązań preferujących zdrowy i zrównoważony styl życia(m.in. poprzez promocję inwestycji w zieloną energię)
  • Przeciwdziałamy marnowaniu energii (szczególnie w operacjach własnych)
  • Wprowadzanie usług ułatwiających klientom zrównoważony styl życia np. poprzez możliwość doładowania akumulatorów swojego elektrycznego lub hybrydowego pojazdu na terenie naszego zakładu.

W kwestiach pracowniczych kładziemy nacisk na różnorodność i kulturę organizacyjną w tym poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników.

G–corporate governance


Podnosimy sprawność naszej organizacji w oparciu o najlepsze praktyki zarządcze, transparentność oraz raportowanie oparte o najlepsze międzynarodowe standardy.

Najcenniejszym naszym aktywem jest zaufanie. Nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swojej komunikacji. Stosujemy różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się oraz korzystamy z bieżącego dostępu do istotnych informacji, w tym informacji poza finansowych.

Tak można podsumować nasze rozumienie znaczenia ESG we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bez zaufania nie ma mowy o tworzeniu wartości finansowej i pozafinansowej, a bez tworzonej wartości-sukcesu. Twórz go z nami.